fbpx

 

Što trebate za izradu štambilja, pečata, žiga?

 

Što je potrebno dostaviti za izradu službenog štambilja...

d.o.o. / j.d.o.o. / d.d. – Preslika rješenja o registraciji od Trgovačkog suda

Obrt - Preslika rješenja o registraciji ili obrtnica od gradskog ureda za gospodarstvo

OPG - Za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo rješenje/izvadak iz Upisnika poljoprivrednika ili iskaznica

Odvjetnički ured i sudski tumač - Rješenje od Odvjetničke komore

Doktor medicine - Diploma i potvrda od Ministarstva zdravstva ili narudžbenica ustanove koja naručuje u ime doktora

Udruga - Statut i rješenje o osnivanju udruge od Gradskog ureda

Samostalna djelatnost - Potvrda od Udruge o samostalnoj djelatnosti ili poreznu prijavu

 

Što od podataka obavezno morate imati na službenom štambilju...

d.o.o. / j.d.o.o. / d.d. – Naziv društva i mjesto društva

Obrt – Naziv obrta, adresa i mjesto obrta, ime vlasnika obrta, OIB obrta (vlasnika obrta)

OPG - Naziv OPG-a, ime vlasnika OPG-a, adresa i mjesto OPG-a, MIBPG broj

Odvjetnički ured i sudski tumač – Naziv, Adresa i mjesto

Doktor medicine – Ime i prezime (uključujući i titulu), reg. broj

Udruga – Utvrđeno člankom statuta

Samostalna djelatnost – Ime i prezime, adresa i mjesto prebivališta

 

Izrada pečata štambiilja žigova i oprema jastučići tinte

 

Možemo li svoj štambilj/pečat naručiti putem e-maila, a da nam pošaljete poštom?

Naravno, cijeli postupak narudžbe pečata možemo odraditi putem e-maila, a nakon izrade pečat, štambilj ili žig možemo poslati poštom.

U većini slučajeva šaljemo pečate i štambilje isti ili sljedeći radni dan i to paketnom dostavnom službom na adresu gdje želite: Zagreb, Zaprešić, Samobor, Velika Gorica, Krapina, Zabok, Karlovac, Čakovec, Varaždin, Gospić, Ogulin, Daruvar, Đakovo, Pula, Rijeka, Zadar, Šibenik, Split, Dubrovnik, Osijek, Vukovar, Krk, Cres, Vir, Hvar, Brač, Korčula, te sva ostala mjesta i gradove i otoke u Hrvatskoj).

 

 

Koliko naplaćujete grafičku pripremu za štambilj?

Ako se radi samo o tekstu sa našim klasičnim fontom tada se priprema za pečat ne naplaćuje. Ukoliko je potrebna dodatna obrada, npr. kada želite dodati logo ili svoj željeni font, tada se priprema za štambilj naplaćuje. Cijena varira o složenosti posla, a kreće se od 10 Eura na više. Kod same narudžbe procjenjujemo je li potrebna dodatna obrada te definiramo cijenu pripreme.
Pripreme dostavljene u Wordu, Excelu ili sličnim programima ne uzimamo u obzir kao gotovu pripremu za izradu.
Vaša dostavljena grafička priprema treba biti dostavljena u PDF formatu sa svim tekstom pretvorenim u vektore/krivulje.
Cijena konverzije za izradu štambilja iz poslanih doc ili sličnih dokumenata je od 10 eura na više.

 

 

 

Da li je OIB obavezan kao sastavni dio u pečatu obrta/firme?

Ako radite službeni pečat/štambilj za Vaš obrt ili tvrtku, OIB nije obavezan, no naša preporuka je da bude i OIB jer ga odmah imate na svemu što pečatirate, a ionako to nije tajni broj kad ste firma ili obrt (javno je dostupan u sudskom, tj obrtnom registru uz ime).

 

Termotisak na majice i dresove

Lasersko izrezivanje i graviranje štambilja pločica privjesaka reklama

Konica Minolta digitalni tisak malog formata vizitke posjetnice letci plakati brošure pozivnice zahvalnice diplome

Izrezivanje naljepnica i folija

XXL print velikog formata naljepnice plakati banneri cerade posteri eko solventni tisak