Što trebate za izradu štambilja (pečata, žiga)?

 

Što je potrebno dostaviti za izradu službenog štambilja...

d.o.o. / j.d.o.o. / d.d. – Preslika rješenja o registraciji od Trgovačkog suda

Obrt - Preslika rješenja o registraciji ili obrtnica od gradskog ureda za gospodarstvo

Odvjetnički ured i sudski tumač - Rješenje od Odvjetničke komore

Doktor medicine - Diploma i potvrda od Ministarstva zdravstva ili narudžbenica ustanove koja naručuje u ime doktora

Udruga - Statut i rješenje o osnivanju udruge od Gradskog ureda

Samostalna djelatnost - Potvrda od Udruge o samostalnoj djelatnosti ili poreznu prijavu

 

Što od podataka obavezno morate imati na službenom štambilju...

d.o.o. / j.d.o.o. / d.d. – Naziv društva i mjesto društva

Obrt – Naziv obrta, adresa i mjesto obrta, ime vlasnika obrta, OIB obrta (vlasnika obrta)

Odvjetnički ured i sudski tumač – Naziv, Adresa i mjesto

Doktor medicine – Ime i prezime (uključujući i titulu), reg. broj

Udruga – Utvrđeno člankom statuta

Samostalna djelatnost – Ime i prezime, adresa i mjesto prebivališta

Strony internetowe