ŠTAMBILJI/PEČATI/ŽIGOVI LIKVIDIRANO

Novim Zakonom o računovodstvu (2016) obaveznom postala likvidacija ULAZNIH računa

Kod nas možete naručiti štambilj potreban za lakšu likvidaciju računa. Ukoliko ste dobili od svojeg računovodstva obavijest da trebate pečat LIKVIDIRANO, nazovite nas, možemo Vam ponuditi više različitih veličina i rješenja za takav štambilj (u sadržaj pečata/štambilja se po potrebi može uklopiti i datumar i Vaš potpis/faksimil).

 

KOLIKO TRAJE IZRADA ŠTAMBILJA, PEČATA ILI ŽIGA LIKVIDIRANO?
Kod nas možete naručiti pečat/štambilj/žig LIKVIDIRANO i dobiti ga isti dan - već kroz 30-60 minuta.

 

Strony internetowe