OBAVIJEST

Novim Zakonom o računovodstvu (promjene od 1.1.2016.) obaveznom postala likvidacija ULAZNIH računa

Članak 9. stavak 5:
Poduzetnik je dužan odrediti odgovornu osobu za kontrolu vjerodostojnosti isprava koja će prije unosa podataka iz knjigovodstvene isprave u poslovne knjige, provjeriti ispravnost i potpunost knjigovodstvene isprave te istu potpisati odnosno odobriti na način iz kojeg se može jednoznačno utvrditi njezin identitet.

Kod nas možete naručiti štambilj potreban za lakšu likvidaciju računa. Ukoliko ste dobili od svojeg računovodstva obavijest da trebate pečat LIKVIDIRANO, nazovite nas, možemo ponuditi više različitih veličina i rješenja za takav štambilj (u sadržaj štambilja se po potrebi može uklopiti i datumar i Vaš potpis faksimil).